tu MATURA

TuMATURA to projekt społeczny Fundacji Kanał Studencki KRS: 0001072173 i nie ma charakteru zarobkowego dla któregokolwiek z uczestników. Wszelkie przychody uzyskane w ramach projektu zostaną przekazane na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności cel pierwszy:

Edukacja społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na społeczność akademicką oraz uczniów szkół średnich.

Fundacja Kanał Studencki

Poznaliśmy się na studiach i odkryliśmy, jaka wartość płynie z otaczania się ludźmi pełnymi entuzjazmu, chęci działania i oczywiście świetnego poczucia humoru.

Chcemy to przekazywać dalej i pomagać innym w ich studenckich latach. Aby były rozwijające, pełne perspektyw, wspomnień i samych dobrych żartów!